VRA versoek regstelling nadat talle prokureurs vervalste dokument in verband met aktekantoor se taalbeleid ontvang

Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) het op 11 Januarie 2017 ʼn skrywe aan die registrateur van aktes in Pretoria gerig nadat talle prokureurs ’n skrywe ontvang het aangaande die taalbeleid wat die aktekantoor voortaan gaan implementeer. Daar word in hierdie skrywe aangedui dat Engels voortaan die verstektaal vir alle dokumente en handelinge by die aktekantoor sal wees, terwyl nie een van die ander amptelike landstale meer aanvaar sal word nie.

Die VRA het in sy skrywe aan die registrateur van aktes sy kommer uitgespreek oor die inhoud van die direktief tot die effek dat alle aktes voortaan slegs in Engels opgestel moet word. Die VRA het die mening uitgespreek dat veeltaligheid, soos gewaarborg in die Grondwet, ernstig daardeur bedreig word en gevolglik versoek om die besluit dat slegs Engelse aktes voortaan deur die aktekantoor aanvaar sal word, met die registrateur te bespreek.

Ná verdere ondersoek is egter onthul dat hierdie spesifieke skrywe, wat voorgee om ʼn direktief van die registrateur van aktes te wees, ’n vervalste dokument is. Die registrateur van aktes in Pretoria het dit by monde van Carlize Knoesen bevestig.

Me. Knoesen het verder gestel dat die skrywe deur E4 uitgereik is en dit is deur hul woordvoerder, Bobby Stewart, bevestig. E4 is ’n tegnologiemaatskappy wat oor ’n wye veld elektroniese oplossings en dienste aanbied en wat ten aansien van die aktekantoor sy kliënte help om dokumentasie te genereer en om dit by byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die aktekantoor in te dien. Volgens mnr. Stewart se skrywe aan die registrateur van aktes in Pretoria is die skrywe as ʼn interne grappie opgestel en was dit nooit die bedoeling dat dit moet uitlek nie.

Volgens Christie Blignaut van die VRA is daar moeite gedoen om die kennisgewing eg te laat lyk. Dit is op ʼn amptelike briefhoof van die aktekantoor geskryf en dra selfs ʼn aktekantoorstempel. Die VRA is egter bekommerd dat dit moontlik ’n georkestreerde poging was om die skaal in die guns van Engels te swaai – om as’t ware die water te toets en te kyk of hulle daarmee wegkom.

Die vals kennisgewing het ʼn hele klomp mense op hol gehad en kosbare tyd van verskeie partye in beslag geneem om agter die kap van die byl te probeer kom. Daar is selfs aktevervaardigers wat dokumente, wat aanvanklik in Afrikaans opgestel was, in Engels heropgestel het.

Afrikaans is gedurig in die spervuur en die VRA is daarom van mening dat hierdie beweerde grappie behoorlik ondersoek moet word aangesien die verduideliking wat E4 verskaf het hoogs onwaarskynlik klink.

“Volgens artikel 6(3)(a) van die Grondwet moet ’n minimum van twee amptelike tale deur die nasionale regering gebruik word. ’n Taalbeleid soos dit wat in die vervalste dokument vervat is, sal dus neerkom op blatante grondwetvergryping en sal derhalwe nie deur die VRA geduld word nie,” het Blignaut gesê.

Die VRA versoek dus die registrateur van aktes in Pretoria om so gou as moontlik ’n regstelling uit te reik en die bepaalde maatskappy se dienste te heroorweeg.