STAATSAANKLAER

WAT BEHELS DIE BEROEP?

Staatsaanklaers behartig strafsake in ’n landdroshof (distrikshowe en streekshowe). Hulle tree onder die toesig van die direkteur van openbare vervolgings op.

Staatsaanklaers neem besluite op grond van polisieondersoeke soos vervat in polisiedossiere om te vervolg al dan nie en indien, op welke aanklagte.

Die werk van die staatsadvokaat en die staatsaanklaer is wesenlik dieselfde. Staatsadvokate kla in ernstiger sake, gewoonlik in die Hoër Howe, maar van tyd tot tyd ook in die Streekhof aan.

MINIMUM VEREISTES 

Universiteite vereis ’n toepaslike kombinasies van erkende Nasionale Seniorsertifikaat (NSS)-vakke, asook spesifieke prestasievlakke van voornemende studente.

AKADEMIESE VEREISTES

ʼn LLB-graad aan ʼn Suid-Afrikaanse Universiteit is die minimum-vereiste om as prokureur te praktiseer. Dikwels behaal studente egter na eie keuse eers ʼn BA-graad of ʼn B.Com Regte-graad voor hulle vir LLB inskryf. Indiensopleiding vir staatsaanklaers word deur die direkteur van openbare vervolgings behartig.

WERKSGELEENTHEDE

Staatsadvokate en staatsaanklaers tree onder die toesig van die Direkteur van Openbare Vervolgings op.