REGTER

WAT BEHELS DIE BEROEP?

Regters verhoor gedinge in die hoër howe (Hoë Hof, hoogste hof van Appél en die konstitusionele hof). Die President stel regters op aanbeveling van die regterlike dienskommissie aan, uit geledere van regspraktisyns (advokate en prokureurs) en soms ook uit die geledere van regsakademici.