REGSADVISEUR

WAT BEHELS DIE BEROEP?

Regsadviseurs is gekwalifiseerde regslui wat deur maatskappye, organisasies, vakbonde en die staat in diens geneem word om regsadvies en -dienste aan die organisasie en sy werknemers te verskaf.

MINIMUM VEREISTES 

Universiteite vereis ’n toepaslike kombinasies van erkende Nasionale Seniorsertifikaat (NSS)-vakke, asook spesifieke prestasievlakke van voornemende studente.

AKADEMIESE VEREISTES

‘n LLB-graad. Word soms voorafgegaan deur ‘n BA- of BCom Regte-graad aan ‘n Afrikaanse universiteit.