PROKUREUR

WAT BEHELS DIE BEROEP?

Prokureurs praktiseer individueel of in vennootskappe met ander prokureurs of onder die vaandel van ‘n ander maatskappy. Prokureurs kan in al die howe verskyn.

Iemand wat regsdienste benodig, raadpleeg altyd eers ʼn prokureur, wat dan, indien nodig opdrag aan ʼn advokaat kan gee om in die hof op te tree. Prokureurs spesialiseer dikwels op bepaalde gebiede in die reg, soos kommersiële reg, aktes, patente, strafsake, egskeidings en derglike ander gebiede. Baie bly egter algemene praktisyns.

Sommige prokureurs verskyn dikwels in die howe. Daar is egter talle ander, wat kantoorgebonde is, wat indien hulle sake het wat op ʼn regsgeding uitloop, verkies om aan ʼn advokaat opdrag te gee.

MINIMUM VEREISTES

Universiteite vereis ’n toepaslike kombinasies van erkende Nasionale Seniorsertifikaat (NSS)-vakke, asook spesifieke prestasievlakke van voornemende studente.

AKADEMIESE VEREISTES

ʼn LLB-graad aan ʼn Suid-Afrikaanse Universiteit is die minimum-vereiste om as prokureur te praktiseer. Dikwels behaal studente egter na eie keuse eers ʼn BA-graad of ʼn B.Com Regte-graad voor hulle vir LLB inskryf.

WERKSGELEENTHEDE

Prokureurs geniet aansienlik beroepsmobiliteit en word dikwels as regsadviseurs en derglike ander hoedanighede in sakeondernemings, staatsdepartemente, staatsmaatskappye, banke, maatskappye en ‘n verskeidenheid van ander instansies opgeneem.