MENTORSKAPPROGRAM

Mentorskapprogram


Die VRA se uitgangspunt is dat lede mekaar moet help op die pad na meesterskap.
Elkeen wat reeds ʼn meester op sy/haar gebied is, moet ook help om daardie kennis
aan die volgende geslag oor te dra sodat ons ʼn kultuur van uitnemendheid kan kweek.

Registreer as ʼn mentor