ARTIKELS

Artikels


Hofsaakbespreking
Prof Christo Botha van die Departement Publiekreg aan die Universiteit van Pretoria het op 19 November 2014 die uitspraak van die Konstitusionele Hof in die saak van National Commissioner of SAPS v SA Human Rights Litigation Centre (CCT 02/2014) bespreek […]
Wet op die uitbreiding van sekerheid van verblyfregte (ESTA)
Wat is die verskil tussen ʼn plaaswerker en ʼn huurarbeider? En ʼn okkupeerder en ʼn plakker? En wat is die verskil tussen betree en bewoon by kontra-spoliasie? En waarvoor staan ESTA? Dit is die vrae wat Tiaan van Dyk onder […]
Aan wie behoort ʼn taal?
Dit was die tema van ʼn konferensie wat verlede week deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, in samewerking met die Afrikaanse Taalraad aangebied is. ʼn Soortgelyke konferensie is in 2013 in Leiden, Nederland gehou met die tema “Wie […]
1 6 7 8

Voeg jou artikel by ons artikelbiblioteek


Het jy ʼn leersame artikel of hofuitspraak waarby jou regskollegas by die VRA kan baat? Stuur jou artikelbydrae vir ons aan vir publikasie in die Mededelings en die VRA-webblad.

Hiermee verklaar ek dat die artikel my eie oorspronklike werk is en gee ek toestemming dat die VRA die inhoud daarvan mag publiseer. Outeursreg gaan met publikasie oor na die VRA.

Ek vrywaar die VRA van enige eise voortspruitend uit die publikasie van die artikel. Artikels word gekeur voor publikasie en slegs Afrikaanse artikels deur VRA-lede sal oorweeg word. Die besluit om publiseer of nie, berus by die VRA en is finaal.