ARTIKELS

Artikels


Bekendstelling van Akademia se B.Com Ekonomie en Regte-graad
Tydens die VRA bestuur se vergadering van 11 Mei 2016, het Piet le Roux, akademiese hoof van Akademia en Elzette le Roux, programbestuurder vir B.Com Ekonomie en Regte by Akademia bekend gestel dat Akademia vanaf 2017 ʼn B.Com Ekonomie en […]
Wetsontwerp op Onteiening aanvaar
Die Wetsontwerp op Onteiening van 2015 is in begin Februarie 2016 deur die portefeuljekomitee oor openbare werke aanvaar. Die Nasionale Raad van Provinsies het dit op 18 Mei 2016 aanvaar en op 26 Mei 2016 deur die Nasionale Vergadering. Dit […]
Nuwe bemagtigingsteikens voorgestel vir kommentaar
Maatskappy wat in die toekoms met enige staatsdepartement besigheid wil doen, sal 51% swart aandeelhouding moet hê. Dit is die afleiding na die publikasie (vir kommentaar) op 17 Februarie 2016 in die Staatskoerant 39704 deur die Departement van Handel en […]
Die skrapping van ʼn kriminele rekord: Hoe? Wat? Waar?
Die VRA-kantoor het van die afgelope tyd twee navrae ontvang van kollegas oor die skrapping van ʼn persoon se kriminele rekord. Hiermee ʼn kort opsomming van die proses waar kollegas die algemene publiek kan behulpsaam wees in die volvoering van […]
Regspraak: Roekelose lenings deur finansiële instellings
ABSA BANK BEPERK V DE BEER & ANDERE (26749/2011) (2015)   Die verklaring dat ʼn lening roekeloos was en die verkryging van ʼn bevel dat die kredietooreenkomste tersyde gestel word uit hoofde hiervan:   In die saak van Absa Bank […]

Voeg jou artikel by ons artikelbiblioteek


Het jy ʼn leersame artikel of hofuitspraak waarby jou regskollegas by die VRA kan baat? Stuur jou artikelbydrae vir ons aan vir publikasie in die Mededelings en die VRA-webblad.

Hiermee verklaar ek dat die artikel my eie oorspronklike werk is en gee ek toestemming dat die VRA die inhoud daarvan mag publiseer. Outeursreg gaan met publikasie oor na die VRA.

Ek vrywaar die VRA van enige eise voortspruitend uit die publikasie van die artikel. Artikels word gekeur voor publikasie en slegs Afrikaanse artikels deur VRA-lede sal oorweeg word. Die besluit om publiseer of nie, berus by die VRA en is finaal.