ARTIKELS

Artikels


ERNSTIGE BEDENKINGE OOR DIE VOORGESTELDE RASKWOTAS BY DIE SAMESTELLING VAN DIE LEGAL PRACTICE COUNCIL KRAGTENS DIE NUWE LEGAL PRACTICE ACT
MEDIAVERKLARING VERENIGING VAN REGSLUI VIR AFRIKAANS (VRA) Dit het tot ons kennis gekom dat die National Forum wat tans aandag gee aan die samestelling van die Legal Practice Council (LPC) wat kragtens die Legal Practice Act 28 van 2014 tot […]
HIGH COURT APPLICATION FOR A DECLARATORY ORDER AGAINST ALL ADVOCATES
Enige besware moet asseblief teen 5 Desember 2016 om 10:00 gestuur word na admin@vra.co.za Laai dit af hier.
Statistiek oor regsopdragte van die Staat aan regspraktisyns
Die voorlopige verslag oor Statistiek oor regsopdragte van die Staat aan regspraktisyns is nou beskikbaar vir kommentaar. summit-on-briefing-patterns-report-of-31-march-2016 Appendix-E-Resolutions-adopted-at-the-Summit
Universiteite: Hoe het ons hier beland?
Hierdie byeenkoms vind plaas midde-in ’n krisis wat die voortbestaan van ons openbare universiteite bedreig. Daarby wys die huidige stand van die histories Afrikaanse universiteite dat al die gerusstellings en baie beloftes oor Afrikaans niks blywends beteken het nie. Ja, […]
Afrikaans aan die universiteite en meer bepaald by regsfakulteite.
Oor die afgelope weke is die kanonne van verengelsing volskaals op Afrikaans by universiteite oopgetrek. Die oorblywende Afrikaans by die Universiteit van Stellenbosch, die Vrystaatse Universiteit, die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van Suid-Afrika is in die spervuur. Dit […]

Voeg jou artikel by ons artikelbiblioteek


Het jy ʼn leersame artikel of hofuitspraak waarby jou regskollegas by die VRA kan baat? Stuur jou artikelbydrae vir ons aan vir publikasie in die Mededelings en die VRA-webblad.

Hiermee verklaar ek dat die artikel my eie oorspronklike werk is en gee ek toestemming dat die VRA die inhoud daarvan mag publiseer. Outeursreg gaan met publikasie oor na die VRA.

Ek vrywaar die VRA van enige eise voortspruitend uit die publikasie van die artikel. Artikels word gekeur voor publikasie en slegs Afrikaanse artikels deur VRA-lede sal oorweeg word. Die besluit om publiseer of nie, berus by die VRA en is finaal.