WIE ONS IS

Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans is ʼn beroepsvereniging en ’n helpmekaarforum vir regslui wat in Afrikaans praktiseer en studeer.


Doelwitte:

Ons staan vir die bevordering van Afrikaans in die regspraktyk en akademie. Hoe doen ons dit?

• Ons het ʼn studiefonds waartoe al ons lede bydra om studente wat regte in Afrikaans wil studeer, met rentevrye studielenings by te staan.  Ons bewillig jaarliks fondse en ʼn gedeelte van elke lid se jaarlikse lidmaatskapgeld word ook in die studiefonds gestort.
• Terwyl studente studeer, neem ons lede hulle graag in vir vakansiewerk en ná voltooiing van hul studies help ons ook met plasings vir klerkskappe.  Ons bied jaarliks ʼn oriënteringskursus vir klerke (lede en nie-lede) aan om hulle touwys te maak.
• Ons beklemtoon ook die waarde van mentorskap. Ons is ʼn forum waarbinne kollegas van oor die land by mekaar kan raad kry.  Veral afgetrede regters, advokate, prokureurs en akademici kan hier ʼn belangrike rol speel.
• Ons is ʼn spreekbuis vir die beroep en ʼn hulpbron vir die media ten opsigte van regsgebeure. Ons lewer geloofwaardige kommentaar in die media oor prominente sake.
• Ons raak betrokke wanneer Afrikaans as hoftaal bedreig word.
• Ons laat tersaaklike wetgewing professioneel in Afrikaans vertaal en stel dit gratis op die webtuiste beskikbaar.
• Ons bied talle tersaaklike seminaargeleenthede teen bekostigbare pryse in Afrikaans aan. Enigiemand kan die seminare bywoon. VRA-lede kry afslag.
• Die VRA publiseer ʼn gereelde nuusbrief waarin, onder meer, aktuele regspraak bespreek word.

Die VRA se maandelikse lidmaatskapfooi is R120 en is per debietorder betaalbaar.
Kandidaatprokureurs en Regstudente kan gratis aansluit.

Lees die VRA se grondwet. klik hier.
Lees die Voorsittersverslag. klik hier.