VRA beveg afskaffing van Afrikaans as hoftaal

Die Wes-Kaapse regter-president het beveel dat die howe van dié afdeling slegs Engels as taal van rekord mag gebruik. Afrikaans moet dus uit, ongeag die gevolge daarvan en verder word die stok terselfdertyd ook in die speke van ander inheemse tale gedruk. Dié bevel kom na ʼn besluit wat hoofde van die land se hoër howe reeds twee jaar gelede in die stilte geneem het.

Dié besluite en bevele benadeel Afrikaans en die ander inheemse tale van die land asook al hulle sprekers. Hierdie besluite wil dus Engels in die publiek se kele af forseer.
Dit is kolonialisties. Ons woon tog in Suid-Afrika en is nie klone van Engeland of die Verenigde State van Amerika (VSA) nie. Die soort besluite dien ʼn klein elite, maar staan onverskillig teenoor die grootste gedeelte van die gewone publiek. Hierdie soort besluite gaan verkeerdelik van die standpunt uit dat die publiek die howe moet dien. Dit is duidelik andersom as wat dit moet wees. Die howe moet die publiek dien. Die howe moet vir die publiek in die publiek se onderskeie tale toeganklik wees.

Daarom kan ons hierdie soorte onverskillige besluite en bevele nie goedsmoeds toelaat en aanvaar nie. Laat ons dus in die gees van gesonde burgerlike betrokkenheid wat ons toenemend in die land beleef, hard en duidelik nee sê vir hierdie beledigende Engelse eentaligheid, en laat ons ewe duidelik ja sê vir die teenwoordigheid van Afrikaans en al ons ander inheemse tale in die land se howe.

Voeg daarom jou stem by die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) sodat ons hierdie saak met die grootste moontlike doeltreffendheid kan uitvoer.

Stem “ja” as ons jou steun het.