ARTIKELS

Artikels


Submission on the use of the official languages as languages of record in our courts
The Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) is concerned that English is increasingly becoming the sole language of record to the detriment of all our other official languages, and even more appallingly, to the detriment of all ordinary South African […]
To All Attorneys
Kindly take note of the instruction from Judge President Hlophe
1 2 3 8

Voeg jou artikel by ons artikelbiblioteek


Het jy ʼn leersame artikel of hofuitspraak waarby jou regskollegas by die VRA kan baat? Stuur jou artikelbydrae vir ons aan vir publikasie in die Mededelings en die VRA-webblad.

Hiermee verklaar ek dat die artikel my eie oorspronklike werk is en gee ek toestemming dat die VRA die inhoud daarvan mag publiseer. Outeursreg gaan met publikasie oor na die VRA.

Ek vrywaar die VRA van enige eise voortspruitend uit die publikasie van die artikel. Artikels word gekeur voor publikasie en slegs Afrikaanse artikels deur VRA-lede sal oorweeg word. Die besluit om publiseer of nie, berus by die VRA en is finaal.